Ubytovanie.naOrave.eu

Relax & Šport - Kultúrne pamiatky

Kultúrne pamiatky

Na Orave sa náchádza niekoľko národných kultúrnych pamiatok. Medzi najznámejšie určite patria Oravský hrad, drevený kostolík v Tvrdošíne alebo skanzem oravskej dediny v Zuberci.

Oravský hrad
Oravský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá pochádza z polovice 13. storočia a je skutočne impozantnou dominantou Oravy. Bol postavený na 112 m vysokom brale nad riekou Orava ako strategický strážny bod na uhorsko-poľskej ceste. Na Oravskom hrade vládol čulý život v stredoveku, ale najväčší rozmach dosiahol za čias, keď majiteľmi hradu bola rodina Thurzovcov. V roku 1800 hrad vyhorel. Po niekoľkých opravách bol hrad opäť sprístupnený a zároveň sa stal sídlom expozícií Oravského múzea. Prehliadky hradu bývajú počas sezóny oživené zaujímavými sprievodným akciami, ako vystúpenia skupiny historického šermu, vystúpenia sokoliarov, vystúpenia predvádzajúce prácu pôvodných remeselníkov. Skutočným zážitkom sa môžu stať prehliadky pri nočnom osvetlení, alebo pre deti organizované stretnutia s bytosťami z minulých storočí. Určite to je jedna z atrakcií, ktoré nemôžete vynechať pri návšteve našeho ubytovania na Orave.

Web stránka: www.oravamuzeum.sk
Drevený kostolík v Tvrdošíne
Drevený rímsko-katolícky gotický kostolík je najstaršia zachovaná stavebná pamiatka na hornej Orave z druhej polovice 15. storočia. Terajší oltár je barokový, ktorý nahradil omnoho starší a menší pôvodný gotický oltár s obrazom oplakávania Krista, ktorý bol r. 1919 prevezený do múzea v Budapešti. V pôvodnom gotickom oltári je v strede Kristus, napravo od neho tri Márie, naľavo v popredí Jozef z Arimatie, Nikodém a v pozadí sv. Ján. Taktiež sa zachovali dve krídla tohto oltára s obrazmi sv. Petra a Jána Krstiteľa. Pôvodne bol postavený bez použitia jediného klinca, čo však po rekonštrukciách (naposledy v r. 1986-1993) už neplatí. Dnešná podoba kostolíka je renesančná úprava z rokov 1650 až 1654, čo je vryté na tráme víťazného oblúka zo strany svätyne. Kostolík bol zapísaný do európskeho kultúrneho dedičstva ako národná kultúrna pamiatka a bol ocenený plaketou Europa Nostra.

Web: www.tvrdosin.sk
Slanický ostrov umenia
V prekrásnej prírodnej scenérii Slanického ostrova umenia uprostred Oravskej priehrady sú lokalizované stále expozície tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v roku 1953, sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. O niekoľko rokov vznikla myšlienka vytvoriť trvalé expozície Oravskej galérie, ktoré boli otvorené v rokoch 1971 – 1973. V interiéri kostola s fasádou z obdobia klasicizmu je nainštalovaná expozícia "Tradičná ľudová plastika a maľba" a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium "Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia". V bývalej hrobke sa nachádza expozícia histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady. Expozície sa svojou jedinečnosťou zaradili medzi najnavštevovanejšie kultúrne miesta Oravy aj vďaka atraktívnej plavbe osobnou motorovou loďou "Slanica", ktorá premáva na ostrov z prístavu č. 2 na Slanickej Osade počas sezóny.

Web: www.slovakia.travel
Múzeum ľudovej architektúry "Skanzen Brestová"
Múzeum ľudovej architektúry sa nachádza pod Západnými Tatrami v Roháčoch, 3 km od Zuberca na poľane Brestová. Na rozlohe približne 20 ha je postavená historická dedina - súbor charakteristických ľudových stavieb z jednotlivých oravských regiónov. Jej stredom preteká Studený potok, ktorý dotvára jedinečnú atmosféru múzea oravských obydlí v náručí horských masívov. V roku 1975 bol skanzen sprístupnený verejnosti. Väčšina objektov bola odkúpená od pôvodných majiteľov, rozobraná, prevezená a nanovo poskladaná v múzeu. Ďalšie domy boli vybudované ako kópie pôvodných stavieb.

Web: www.infoglobe.sk
Hviezdoslavova horáreň na Slanej vode
Hviezdoslavova hájovňa predstavuje expozíciu diela najvýznamnejšieho básnika Oravy - P. O. Hviezdoslava - lyricko-epickú skladbu Hájnikova žena. Celá expozícia i budova hájovne je zasadená uprostred krásnej prírody okolitej krajiny v podhorí Babej hory. Časť interiéru je rekonštrukciou pôvodnej hájnickej izby, časť sleduje vznik básnickej skladby. V susednom objekte je expozícia života a diela Milana Urbana.

Web: www.oravamuzeum.sk
Galéria Márie Medveckej
Jedna z expozícií Oravského múzea je umiestnená v klasicistickej kúrii z 19. storočia v Tvrdošíne. V objekte je nainštalovaná trvalá expozícia 240 diel významnej oravskej maliarky Márie Medveckej, ktorá je prístupná verejnosti denne okrem pondelka v čase 10:00 - 16:00 v sezóne od 1.4. do 30. 9.

Web: www.muzeum.sk
Oravská galéria
Oravská galéria sídli v župnom dome na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne, ktorá je pôvodne barokovu stavbou zo 17. storočia. Sú tu umiestnené trvalé expozície: starého umenia 15. - 19. storočia, Slovenského výtvarného umenia 20. storočia, tradičného ľudového umenia. Otvorené celoročne okrem pondelka od 10:00 do 17:00.

Web: www.oravskagaleria.sk
Chránená krajinná oblasť "Horná Orava"
Chránená krajinná oblasť Horná Orava sa nachádza v najsevernejšej časti Slovenska. Tiahne sa od obce Suchá Hora cez Oravskú priehradu až po vrcholy Babia hora a Piľsko a zaberá plochu 58 000 ha. Takmer polovicu územia chránenej krajinnej oblasti zaberajú lesy. Značnú časť pokrývajú najmä lesy bukovo-jedľového vegetačného stupňa so silne zastúpenými smrekovými monokultúrami. Výnimku tvoria lesné komplexy Babej hory, Piľska a Paráča s pralesovitými porastami smreka s prímesou jarabiny. Stupeň kosodreviny je vyvinutý na Babej hore a Piľsku. Ďalším výnimočným javom vo vegetácii CHKO je prítomnosť značnej pestrosti rašelinných fytocenóz s výskytom charakteristických vzácnych a ohrozených druhov rstlínako napr. rosička okrúhlolistá, plavúnec zaplavovaný, ostrica výbežkatá, vŕba čučoriedková, andromédka sivolistá, rojovník močiarny a ostroplod biely. Faunu chránenej krajinnej oblasti predstavujú z veľkých šeliem medveď, vlk, vzácnejší je rys. Bežná je raticová zver - jelenia, srnčia i diviačia. Charakteristickými druhmi sú tetrov, hlucháň, jariabok lesný. Z dravých vtákov tu hniezdi orol krikľavý, myšiak hôrny a krkavec čierny. V oblasti rozšírený aj bocian čierny.

Web: wikipedia.org

Fotogaléria kultúrnych pamiatok

Oravský hrad
Oravský hrad Oravský hrad Oravský hrad

Drevený kostolík v Tvrdošíne
Drevený kostolík v Tvrdošíne Drevený kostolík v Tvrdošíne Drevený kostolík v Tvrdošíne

Slanický ostrov umenia
Slanický ostrov umenia Slanický ostrov umenia Slanický ostrov umenia

Múzeum ľudovej architektúry "Skanzen Brestová"
Skanzen Brestova Skanzen Brestova Skanzen Brestova

Hviezdoslavova horáreň na Slanej vode
Hviezdoslavova horáreň na Slanej vode Hviezdoslavova horáreň na Slanej vode Hviezdoslavova horáreň na Slanej vode

Galéria Márie Medveckej
Galéria Márie Medveckej Galéria Márie Medveckej Galéria Márie Medveckej

Oravská galéria
Oravská galéria Oravská galéria Oravská galéria

Chránená krajinná oblasť "Horná Orava"
CHKO Horná Orava CHKO Horná Orava CHKO Horná Orava